Terapihundar motiverar till fysisk aktivitet utan att döma prestationen.

Terapihundar minskar stress, ångest och nedstämdhet.

Terapihundar hjälper till att öva fysiska, kognitiva och sociala färdigheter. Terapihundar hjälper till att öva fysiska, kognitiva och sociala färdigheter.

Hälsohund på väg är ett företag i Dalarna som erbjuder hälsofrämjande besök med certifierad social tjänstehund och förare. Ekipaget är utbildat via Svenska Terapihundskolan i Stockholm. Vi erbjuder även specialsök med utbildade hundar. 

Vi arbetar för att alla som önskar ska kunna få tillgång till djurassisterad terapi som ett komplement till medicinsk vård för ökad livsglädje och motivation. Insatserna består av individuellt anpassade program, efter önskemål, dagsform och
förutsättningar.

Ekipaget består av en leg. sjuksköterska/hundförare och en certifierad social tjänstehund/terapihund. 

Vi arbetar inom vård, skola och omsorg. Vi har en bred kompetens och besöker såväl demensgrupper som personer som har behov av rehabilitering.  Vi arbetar också med  människor med olika typer av funktionsnedsättningar och är aktiva inom HVB och LSS-verksamheter.

Mer om sjuksköterskan

Sjuksköterskan Fanny har  flerårig erfarenhet från både äldrevård och psykiatri och  är utbildad hundförare för att utföra uppdrag tillsamans med terapuhunden Julius. 

Mer om terapihunden

Julius är en 5 år gammal Goldendoodle. Han är lämplighetstestad, utbildad och diplomerad för att få arbeta inom vård, skola och omsorg. 
Tack vare den lockiga pälsen fäller Julius inte, vilket är en stor fördel. Han är en mycket snäll och trygg hund som är lätt att arbeta med och älskar att vara på jobbet.
 
  

Vad kan regelbundna insatser av ett hundteam ge?

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar besöket efter önskemål och dagsform. Generellt kan man säga att besök av oss syftar till att:

Öka den sociala och verbala interaktionen 

Minska kognitiva störningar

Uppmuntra till tydlig verbal och icke verbal kommunikation

Sprida glädje och väcka minnen till liv

Öva samspel och empatisk förmåga

Motivera till aktivitet. Att delta i lekar med hunden kan ge en känsla av samhörighet, av att vara behövd och uppskattad, en del av ett sammanhang. 

Vi vet idag att hundar kan lindra oro och ångest, dämpa depressioner och sänka blodtrycket. 

Förbättra styrka, rörlighet och balans

Stärka minnesfunktionerna genom kognitiva övningar

Besök av oss kan också stimulera till nya samtalsämnen och utgör ett avbrott i vardagen och en distraktion från det som är svårt.

Genom att klienterna får vara med och styra hunden med stöd av hundföraren, kan självförtroendet stärkas och motivationen till att delta aktivt öka. 

Förbättra koncentrationsförmågan

Uppmuntra till fysiska övningar av varierad svårighetsgrad (promenader, freestye, agility, kooridnationsövningar, motoriska övningar, balans- och styrkeövningar).

Men främst är hunden en källa till glädje. En snäll kompis som inte dömer någon, utan alltid är glad att se dig. Oavsett om ni kastar tärning ihop eller promenerar en sväng, så är hunden lika glad att få vara med dig.  Och om du har en dålig dag, kan han sitta vid din sida och lägga en vänskapligt stöttande nos i knät. En snäll hund som låter sig klappas kan lugna den som är orolig och trösta den som känner sig nedstämd.

 

Sagt om oss:
"Julius är det bästa på hela min vecka. Ibland när jag mår riktigt dåligt tänker jag på att snart är det torsdag, och då får jag träffa honom igen. Då måste jag ju vara kvar tills dess"
Klient med tvångstankar och självskadeproblematik.

Sagt om oss:
"Jag hade inte tänkt gå upp alls idag, men så hörde jag att ni skulle komma"
Patient på Tunets demensboende

Sagt om oss:
"Julius gör mig lugn. Jag kan andas när han är här"
Klient med post traumatiskt stresssyndrom.

Sagt om oss: 
"Elva år har jag varit i psykiatrin. Julius är den bästa läkare, medicin och terapeut har haft"