Inför ett besök

Vi följer sjävfallet gällande hygienrutiner på arbetsplatsen. Detta innebär att hund och förare är ren och frisk och att handsprit andvänds.

Vi följer  givetvis sekretesslagen.

Vi anmäler besöksverksamheten till länsstyrelsen för varje ny arbetsplats vi besöker. 

Vi kommer att sätta upp en skylt med information om att vi finns på avdelningen under den tid vi arbetar där, så att alla som kommer dit är informerade om vår närvaro och om de hygienregler som gäller vid kontakt med hunden. 

Vi respekterar hundrädsla och vill att ett besök av oss ska vara positivt för alla parter. Informera oss gärna om hundrädsla eller allergiska besvär förekommer på er arbetsplats.  

Om allergi eller hundrädsla finns på arbetsplatsen, arbetar vi gärna med hundfria zooner - vi avalar med er om var hunden får vara, och vilka delar av byggnaden hunden inte kommer att få tillgång till. 

Vad vi önskar av er:

Innan ni inför tjänstehund i verksamheten kommer vi att vilja komma ut till er arbetsplats och informera personalen om hur vi jobbar och ge tillfälle att ställa frågor.

Vi kommer också att behöva ta del av information kring den/de klienter uppdraget gäller för att kunna formulera en individuell interventionsplan med delmål och mål som är realistiska för individen. 

Vi ser gärna att ni  informerar patienter/anhöriga om att ni kommer börja med social tjänstehund som en del av er vård. 

Vi ber er att sprita händerna på deltagare inför vårt besök - vi arbetar på många ställen och vill minimera risken för smittspridning.

Vi önskar att ni meddelar oss om någon patients hälsotillstånd medför inskränkningar i vår aktivetet (t.ex. röelserestriktioner, smittor, smärtproblematik).