Individuellt eller gruppbesök?


Vi utför både gruppbesök och individuella besök samt målinriktade interventioner. 
Vi anpassar alltid besöken efter klientens önskemål, behov och förutsättningar.  Dagsformen har givetvis en stor betydelse för hur vi väljer att jobba. 
Det går även bra att boka oss för gruppbesök tillsammans med ett kortare individuellt besök vid samma tillfälle.

Informationsträffar

Vi vill gärna sprida kunskapen om hundars plats i vård och omsorg och erbjuder föreläsningar om djurassisterad terapi, med fokus på de olika typerna av sociala tjänstehundar, hur de arbetar och vilken effekt de har på patienternas hälsa och upplevda välbefinnande. 

 

Avbokning

Avbokning ska ske 24 timmar före avtalad tid. Om avbokning sker senare debiteras kunden för 50% av  priset. 

Specialsök

Hälsohund på väg erbjuder sök med utbildade specialsökshundar. För mer information, vänligen kontakta verksamheten.